{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

特約工作坊 – Queenspa

 

 

服務內容

◆ 名稱 : Queen SPA

◆ 地址 : 新北市板橋區文化路一段

     (新埔捷運站 3號出口附近)

     (採事先預約制,於預約後提供完整地址)

◆ 品項 : 臉部保養 / 身體保養 / 孕婦按摩 / 產後保養 / 泌乳按摩

 

 

豐傑會員專屬優惠

◆ FJ豐傑生醫會員享價目表打 85 折, 可不限時間